Řízení jakosti

Náš systém řízení kvality zahrnuje všechny aspekty kvality týkající se zařízení, produktů a služeb.Řízení kvality se však nezaměřuje pouze na kvalitu produktů a služeb, ale také na prostředky k jejímu dosažení.
Náš management se řídí níže uvedenými zásadami:
1. Zaměření na zákazníka
2. Pochopení současných a budoucích potřeb zákazníků je pro náš úspěch prvořadé.Naší politikou je plnit požadavky zákazníků a překonávat očekávání všech zákazníků.
3. Vedení

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Kvalitní Arrrurance
Zajištění kvality zahrnuje vývoj a implementaci systému, který poskytuje důvěru v kvalitu a bezpečnost produktu.Toho je dosahováno prostřednictvím plánovaných a systematických činností realizovaných v systému jakosti k zajištění plnění požadavků na vývoj produktu.

Kontrola kvality
Kontrola kvality je akt řízení procesů spojených s výrobou produktu a hodnocení kvality produktu v různých krocích od surovin až po finální zabalený produkt, který se dostane ke spotřebiteli.

KVALITA (4)